Siirry sisältöön

Visit Finland kehittää matkailua koko Suomessa

Visit Finland luo kansainvälisesti kuvaa Suomesta haluttavana matkakohteena ja tukee valtakunnallisesti alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Missio ja visio

Visit Finlandin missiona on edistää Suomen kiinnostavuutta kansainvälisesti kestävänä ja houkuttelevana matkakohteena ja edesauttaa yritysten, yritysryhmien ja matkailualueiden kestävää kansainvälistä kasvua.

Visiomme: Suomi on johtava kestävän matkailun kohdemaa. Luomme lisäarvoa yhteiskunnalle ja asiakkaillemme ainutlaatuista luontoamme ja kulttuuriamme vaalien. Suomi on tiedostavan matkailijan ykkösvalinta.

Visit Finlandin tehtävät

  • Kehittää matkailullista Suomi-kuvaa ja toimii kaupallisen maakuvaviestinnän alustana.
  • Kasvattaa Suomen tunnettuutta kestävänä ja houkuttelevana matkakohteena valituilla kohdemarkkinoilla
  • Edistää suomalaisten matkailutuotteiden ja -palveluiden pääsyä kansainvälisiin myyntikanaviin ja aktivoida myyntiä yhteistyössä kansainvälisten matkanjärjestäjäkumppaneiden kanssa.
  • Vahvistaa Suomen matkailualan kilpailukykyä kehittämällä alan digitalisaatiota ja kestävää liiketoimintaa.
  • Tuottaa ja analysoida tietoa sekä edistää datan hyödyntämistä matkailuelinkeinon tarpeisiin.
  • Edistää matkailualan yritysten ja alueiden kansainvälistymistä tukemalla tuotekehitystä ja tuotteistamista.

Strategia

Osana Business Finlandia Visit Finlandin tehtävä ja tavoite on tukea Suomen matkailuelinkeinon menestystä. Vuosille 2021-2025 laadittu strategiapäivitys toimii tiekarttana matkailualan taloudellisen kasvun, kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Lue lisää Visit Finlandin strategiasta

Toimintamalli

Visit Finlandilla on omat edustajat tärkeimmillä kohdemarkkinoilla, jossa he ohjaavat ja toteuttavat moninaisia myynninedistämisen toimenpiteitä. Edustajat myös seuraavat aktiivisesti markkinoiden kehittymistä sekä kokoavat ja välittävät tietoa markkinamahdollisuuksista suomalaiselle matkailuelinkeinolle. Myynninedistämisen tiimi Helsingissä koordinoi toimenpiteitä kaikilla Visit Finlandin kohdemarkkinoilla.

Kotimaassa toiminnan painopiste on suomalaisen matkailuelinkeinon kilpailukyvyn vahvistamisessa. Visit Finland ohjaa toimenpiteitä ja tuottaa työkaluja koko toimialan kehittymisen kannalta keskeisten teemojen, kuten kestävän matkailun, digitalisaation ja tiedolla johtamisen edistämiseksi. Lisäksi Visit Finland tukee yrityksissä tapahtuvaa tuotekehitystä ja kansainvälistymistä mm. muodostamalla alueellisia ja teemallisia yhteistyöverkostoja.

Suomen tunnettuuden ja matkailullisen mielikuvan vahvistaminen valituilla kohdemarkkinoilla kuuluu Visit Finlandin markkinointitiimin toimintakenttään. Markkinointi tuottaa houkuttelevaa sisältöä niin Visit Finlandin omiin kanaviin (visitfinland.com sekä some -kanavat) kuin erilaisin kampanjoin kohderyhmät tavoittaviin markkinointi- ja jakelukanaviin. 

Ohjaus

Teema-alueen yrityksiä edustavat asiantuntijat (advisory board) osallistuvat teemaan kuuluvien ohjelmien strategiseen suunnitteluun, seurantaan ja verkottamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Advisory Board: Puheenjohtaja: Rami Korhonen (Lapland Safaris), varapuheenjohtaja: Joni Hakkarainen (Sunborn Saga), Nina Vesterinen (Helsingin matkailu- ja kohdepalvelutyksikkö), Sanna Kärkkäinen (Visit Rovaniemi), Jari Ahjoharju (Visit Tampere), Kristiina Kukkohovi (Visit Turku Archipelago), Jenni Suomela (Finnair), Janina Taittinger (Nordic Choice Hotels Finland), Merja Hart (TTE The Travel Experience).

Yhteystiedot

Visit Finlandin kotimaan yhteystiedot sekä laskutusosoite on kerätty yhdelle sivulle. Katso yhteystiedot!