Siirry sisältöön

Finland Convention Bureau – FCB

Finland Convention Bureaun tehtävänä on markkinoida Suomea kansainvälisten kongressi- ja yritystapahtumien kohteena.

Business Events (BE) –sektorin markkinointia ja tuotekehitystä hoitaa Finland Convention Bureau (FCB). FCB:n tehtävänä on markkinoida Suomea kongressien ja yritystapahtumien kohteena. Tieteentekijöille, liitoille, järjestöille ja yrityksille tarjotaan maksutonta apua ja konsultaatiota kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien kutsumisessa, suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Kongressien järjestäminen on järjestöille ja tieteellisille seuroille keino edistää tieteentekemistä ja tiedonvaihtoa sekä luoda yhteisöllisyyttä ja rahoittaa toimintaa. Ilman yliopistoja, tieteellisiä seuroja ja tiedeyhteisöjä kongressitoiminta Suomessa olisi vähäistä. Kongressit tuovat asiantuntijat ja samasta asiasta kiinnostuneet samaan paikkaan: niissä tavataan kollegoita, verkostoidutaan, jaetaan tutkimustietoa sekä vaihdetaan hiljaista ja epävirallista tietoa. Kansainvälisillä yritystapahtumilla on paitsi taloudellisesti, myös maakuvan ja suomalaisen tapahtumaosaamisen edistämisen kannalta merkittävä rooli. Tapahtumat vahvistavat liiketoimintaa, kaupankäyntiä ja työllisyyttä. FCB:n tehtävä on tukea ja edistää tätä toimintaa.

FCB tarjoaa apua tapahtumien järjestäjille myös sopivan kaupungin, kokouspaikan, majoituksen, juhlatilojen, oheisohjelman, kokousjärjestäjäorganisaation, kuljetuksien tai ravintolapalvelujen löytämisessä. FCB järjestää alan elinkeinolle messu- ja myyntitilaisuuksia ulkomailla.

Valtionavustuksia kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen on mahdollista anoa Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuosittain järjestetään kaksi hakua. Lisätietoja: TSV.

Suomi on kiinnostava kongressikohde

Vuonna 2023 Suomessa järjestettiin 529 kansainvälistä järjestökongressia, joihin osallistui 79 155 kongressivierasta. Kongresseista 442 (84 %) järjestettiin fyysisenä tapahtumana ja hybridikongresseja oli 80 (15 %).

Vuoden 2022 kansainvälisessä vertailussa Suomi on maailman 13. suosituin kongressimaa. Norja sijoittuu tilastossa sijalle 12, Ruotsin sijoitus on 21:s ja Tanska on sijalla 22 (lähde UIA Union of International Associations, 2023).

Kongressitilastot ja -tutkimukset

Finland Convention Bureau ylläpitää tietokantaa kansainvälisistä järjestökokouksista ja -kongresseista Suomessa. Vuosittaiset tilastot julkaistaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kongressien ja kokousten osanottajamäärien kehitys ja kongressimatkailun taloudelliset vaikutukset on tilastoitu sekä koko maan tasolla että alueittain jo kymmenien vuosien ajan.

Finland Convention Bureau on tutkinut myös Suomen kansainvälisten kongressien delegaattien mielipiteitä vuodesta 1986 alkaen. Lisäksi FCB kerää kongressijärjestäjien kokemuksia heidän käyttämistään kongressipalveluista, järjestelyiden onnistumisesta ja halukkuudesta uuteen kongressi-isännyyteen.

Kansainväliset verkostot

FCB on jäsenenä useassa kansainvälisessä järjestössä ja verkostossa, jotka edistävät Business Events -sektorin toimintaa ja tiedonvaihtoa sekä tekevät alan tutkimusta. Näitä yhteisöjä ovat mm. UIA (Union of International Associations) ja ICCA (International Congress and Convention Association), jotka tekevät kansainvälistä kongressitilastointia ja ylläpitävät tietokantaa kansainvälisistä kongresseista ja kokouksista. FCB toimii aktiivisesti myös ICCA:n pohjoismaiden osastossa, joka tapaa säännöllisesti ja jakaa tietoa ja kokemuksia toimialan kehityksestä ja trendeistä.

FCB kuuluu myös Euroopan kansallisten Convention Bureau -toimijoiden verkostoon (Strategic Alliance of National Convention Bureaux of Europe), joka vahvistaa Euroopan asemaa johtavana kongressien kohteena ja tapaa säännöllisesti tiedonvaihdon merkeissä. Allianssi tekee myös tutkimusta toimialan elpymisestä koronapandemian jälkeen.

Lisäksi FCB on MPI:n (Meeting Professionals International) ja Siten (Society for Incentive Travel Excellence) jäsen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Vastuullisuudella on tärkeä rooli myös Business Events -sektorilla. FCB on ollut mukana allekirjoittamassa sopimusta, jolla Pohjoismaat julistautuivat maailman ensimmäiseksi kestävän kehityksen kokousalueeksi. Yhteispohjoismaisesta projektista lähti liikkeelle kansainvälinen GDS Index, joka vertailee kaupunkien kestävän kehityksen toimia tällä toimialalla.

FCB viestii aktiivisesti vastuullisuudesta ja kannustaa myös Business Events –sektorin toimijoita hakemaan Sustainable Travel Finland -merkkiä.

FCB

Tutustu myös Finland Convention Bureaun kansainvälisiin verkkosivuihin.

FCB

Julkaisut

Tutustu kongresseihin ja yritystapahtumiin liittyviin raportteihin.

Kongressit ja yritystapahtumat

FCB Delegaattiraportti

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomessa vuosien 2022-2023 aikana järjestettävien kansainvälisten kongressien delegaatit.

FCB Delegaattiraportti

Lisätietoja

Ines Antti-Poika
ines.antti-poika (at) businessfinland.fi

Nina Hildén
nina.hilden (at) businessfinland.fi