Siirry sisältöön

Business Finlandin rahoituspalvelut

Rahoitusta matkailuyritysten tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.

Business Finland tarjoaa rahoitusta matkailuyritysten tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Tarjoamme rahoitusta, kun yritys tähtää kansainväliseen kasvuun ja haluaa kehittää liiketoimintaa uuden innovaation avulla - asiakkaan tarpeeseen tai ongelmaan uudella ratkaisulla.

Esimerkkejä matkailuyrityksille sopivista rahoitusmuodoista

Innovaatioseteli, kun yritys kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja ja ostaa ulkopuolisena palveluna siinä tarvittavaa tietoa ja osaamista. 
Explorer-rahoitusten avulla voidaan palkata tai hankkia osaamista kv-markkinoille menoon, osallistua yritysryhmässä ulkomaisille b2b-messuille tai koota yritysryhmä yhteisen kv-markkinamahdollisuuden selvittämiseen. 
Tempo-rahoituksella voidaan valmistella kv-kasvua testaamalla uuden ratkaisun toimivuutta, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla ratkaisun kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla.

Business Finlandin rahoituksen lisäksi ELY-keskuksen rahoituksella voidaan kehittää liiketoimintaa ja myös saada tukea erilaisiin investointeihin.