Siirry sisältöön

Visit Finlandin kehittämisen teemat

Poikkileikkaavia kehittämisen teemoja ovat digitaalisuus, vastuullisuus ja ympärivuotisuus.

Visit Finland osallistuu kansainvälisen matkailun kehityksen asiantuntijana matkailualueiden kehitystoimenpiteisiin sekä alueellisten matkailustrategioiden ja kehittämisohjelmien laadintaan. Tärkeässä roolissa on myös matkailun näkemysten välittäminen alaa rahoittaville ja kehittäville julkisille organisaatioille.

Jotta matkailutoimiala on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tuottaa lisäarvoa Suomelle, sen tulee toimia edelläkävijän elkein. Tämä tarkoittaa mm. ensiluokkaista palvelua, kestäviä valintoja, saumatonta yhteistyötä, ikimuistoisia elämyksiä, sekä monikanavaista saavutettavuutta.

Matkailualueiden ja- yritysten kansainvälistymisen tukeminen sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  1. Kestävän matkailun edistäminen
  2. Matkailualan digitalisaation edistäminen
  3. Alueyhteistyö- ja matkailualueorganisaatioiden kansainvälistymispalvelut
  4. Neuvonta- ja rahoituspalvelut sekä oppaat
  5. Valitut teemallisen kehittämisen toimet
  6. Osaamisen lisääminen, mm. Visit Finland Akatemiatyö


Poikkileikkaavina kehittämisen teemoina ovat

  • Ympärivuotisuus
  • Digitaalisuus ja
  • Vastuullisuus

Liiketoiminnan kehittämisen tapahtumat ja toimenpiteet

Sivun alaosassa olevasta näkymästä löytyy liiketoiminnan kehittämisen tapahtumat ja toimenpiteet elinkeinolle.

Suomen kestävän kasvun ohjelma RRF

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF, Resilience and Recovery Facility) rahoitetaan matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun kehittämistoimenpiteitä. 

Lue lisää

Kansainvälistymis-kysely matkailuyrityksille

Kyselyllä kartoitetaan yritysten matkailutoiminnan  kansainvälistymisen tasoa. Kysely on kohdistettu yrityksille, jotka tuottavat itse matkailupalveluita matkailijoille.

Vastaa kyselyyn