Siirry sisältöön

Tunnista kohderyhmäsi

Uusi vapaa-ajan matkailijoiden segmentointimalli tukee matkailun kestävää kasvua. Tutustu kohderyhmiin ja rakenna kanssamme yhteistä viestiä maailmalla!

Visit Finland kasvattaa yhdessä kumppaneidensa kanssa Suomen tunnettuutta ja kiinnostavuutta matkakohteena yhä kohdennetummin ja yhtenäisemmin. Laadukkailla ja ainutlaatuisilla elämyksillä Suomi voi erottautua matkailijoiden mielissä. Näistä ollaan myös valmiita maksamaan enemmän.

Uusi segmentointimalli ja työkalut auttavat matkailupalveluiden tarjoajia tuote- ja palvelukehityksessä ja viestinnän suunnittelussa. Matkailijasegmenttejä voi myös soveltaa strategiseen työhön sekä myynnin edistämiseen. 

Asiakkaan tarpeet edellä

Segmentointityön tavoitteena on ollut luoda intuitiivisesti toimivia konkreettisia ja globaaleja kohderyhmiä. Matkailijoiden tarpeet ovat kuluttajalähtöisen segmentointimallin lähtökohta. Segmentointi perustuu erottelevimpiin kiinnostuksen kohteisiin, joita mitattiin kaikkiaan 46 matkailupalvelun osalta. Nämä ryhmiteltiin tilastollisin menetelmin neljään teemakokonaisuuteen: Luonto ja löytäminen, Urheilu ja aktiviteetit, Kulttuuri ja oppiminen sekä Viihde ja hyvinvointi. Teemojen alle tuotettiin tilastoanalyysin pohjalta 11 segmenttiä.

Visit Finland tulee ensivaiheessa keskittymään seuraaviin segmentteihin: Nature lover, Culture traveller, Lifestyle traveller ja Outdoor explorer sekä tukisegmentteinä Active hobbyist ja City life enthusiast.

Segmentit voidaan jakaa kaksiulotteiselle akselistolle motivaation ja kiinnostuksen suhteen.

Harkintaryhmään pääseminen

Suomeen matkailevien ensisijainen harkintaryhmä ovat useimmiten muut Pohjoismaat, erityisesti Norja ja Ruotsi. Kolmikko on matkailijoiden mielissä yhtenäinen matkailualue, jonka tarjonta, luonto ja ilmasto ovat hyvin samankaltaisia.

Suomi pääsee todennäköisemmin mm. Lifestyle traveller, Outdoor explorer ja Active hobbyist -segmenttien harkintaryhmään. Suomi on kiinnostava kohde muillekin matkailijasegmenteille.

Harkintaryhmään mukaan pääsemisen jälkeen meidän tulisi voittaa matkailija puolellemme. Uudet segmentointityökalut harjoitteineen auttavat tarjonnan ja viestien rakentamisessa johdonmukaisesti jokaiselle segmentille.

 

Kahdeksan kohdemarkkinaa

Segmentointi perustuu kahdeksan kohdemarkkinan matkailijoiden vastauksiin Online -paneeleissa. Kohdemarkkinat olivat: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat. Kunkin markkinan vastaajamäärä on 2 000. 

Segmentointimallin teki tutkimusyritys Red Note keväällä 2023.