Siirry sisältöön

Matkailun Pulssi

Suomi tähtää maailman johtavaksi kestävän matkailun kohteeksi. Se edellyttää matkailuviennin eli Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja siitä saatavien tulojen kasvattamista, huomioiden matkailulliset kilpailuetumme sekä pitkän tähtäimen ympäristö- ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Matkailun Pulssi -sivu kokoaa ajankohtaista tietoa Suomen matkailun kehityksestä. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Matkailu Suomessa on lähes elpynyt koronaa edeltävälle tasolle – ulkomainen matkailu palautuu hitaammin

Suomen matkailuvienti ei ole vielä palautunut koronaa edeltäneelle tasolle ja kasvu-uralle. Rekisteröidyt yöpymiset olivat kotimaanmatkailun nopeamman elpymisen ansiosta tammi-joulukuussa 2023 enää 1 % jäljessä pandemiaa edeltävästä, vuoden 2019 tasosta. Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu oli kuitenkin vielä viidenneksen (-19 %) alemmalla tasolla. Ulkomaiset yöpymiset ylittävät vuoden 2019 tason suurimmista matkailukohteista Lapin suuralueella sekä Tampereen seudulla. Markkinoista monet Euroopan maat ja Yhdysvallat elpyvät ensimmäisinä, Aasian palautuessa hitaammin. Pohjoismaista Suomi on ulkomaisen matkailun kasvussa takamatkalla. 

Matkailun Pulssi kuva 13.2.2024.png
Matkailu toi Suomen talouteen 3,1 miljardin euron vientitulot maalis-joulukuussa 2023. Kestävän matkailun kehitys edellyttää paitsi taloudellista kasvua, myös ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista. Matkailun ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja niihin vaikuttamiseksi on vuonna 2023 alettu mitata matkailijoiden hiilijalanjälkeä eli matkailusta syntyviä ilmastopäästöjä. Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, matkailijoiden pidemmät viipymät Suomessa sekä matkailun jakautuminen ympärivuotisesti eri sesongeille edistävät kestävää matkailua. Visit Finland tukee matkailuyrityksiä ja -alueita kestävän kasvun polulla tarjoamalla niille kattavan kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman. Vuoden 2024 helmikuussa STF-ohjelmassa on mukana 1200 yritystä, joista STF-merkin on saavuttanut 400 yritystä ja 5 matkailualuetta Suomessa.

Matkailun Pulssi matkailijamittari 13.2.2023.PNG

Kiinnostus Suomen matkailua kohtaan on jatkunut maailman kriiseistä huolimatta. Suomen matkailua koskevien ulkomaisten verkkohakujen määrä on vuositasolla kasvanut koko ajan, ja määrä kasvoi edelleen 13 % edellisvuodesta tammi-syyskuussa 2023, jolloin hakuja tehtiin 5,2 miljoonaa. Suomea koskevia verkkohakuja tehdään muita Pohjoismaita vähemmän.

Digitalisaatio on yksi Suomen matkailuyritysten kilpailueduista Pohjoismaissa. Visit Finlandin digitaalisen kehityksen palvelut ja toimenpiteet auttavat matkailutoimijoita pysymään mukana digikehityksen vauhdissa. Joulukuuhun 2023 mennessä Visit Finland matkailun tuotetietokanta DataHubissa on julkaistu lähes 7 900 matkailutuotetta 2 300 suomalaiselta matkailuyritykseltä. 17 % DataHubissa olevista matkailutuotteista on kestävän matkailun STF-merkin saaneiden yritysten tuotteita. DataHubin yritys- ja tuotetietoja käyttää 40 eri julkaisukanavaa, joilla markkinoidaan suomalaisia matkailutuotteita koti- ja ulkomaisille matkailijoille.

Kevään lentovarauksissa kasvua 

Kevään (maalis-toukokuun) 2024 ulkomaiset lentovaraukset ovat samalla tasolla verrattuna pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Viime vuoteen 2023 verrattuna varauksia on tehty lähes viidennes enemmän eli suuntaus on positiivinen. Kasvua on näkyvissä kevääksi etenkin Saksasta, mutta myös muun muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta.

Matkailun pulssi 14.2. lentovaraukset.png

Suomeen suuntautuvan matkailun (rahankäyttö, yöpymiset) ennustetaan elpyvän pandemiaa edeltävälle tasolle tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025.

Tulevat päivitykset

14.2., 12.3., 12.4., 14.5., 12.6., 10.7., 12.8., 11.9., 11.10., 12.11., 12.12.

Kuukausiraportti

Visit Finland kokoaa kuukausittain raportin tärkeimpien matkailun mittarien kehityksestä. 

Tammi-Joulukuu 2023

Kesäsesongin nostot

  • Kesä-elokuussa 2023 rekisteröidyt yöpymiset eivät yltäneet vielä vuoden 2019 kesän tasolle. Kokonaisuutena ne jäivät siitä 3 % ja ulkomaiset yöpymiset 25 % vähäisemmäksi, johtuen erityisesti Aasian ja Venäjän markkinoiden voimakkaasta supistumisesta.
  • Suurimmista ulkomaisista lähtömaista ainoana kasvoi Yhdysvallat kesällä 2023 verrattuna koronaa edeltäneeseen kesään 2019 (yöpymiset +28 %). 
  • Kesällä 2023 (kesä-elo) Viro (13 %) ja Ruotsi (13 %) olivat suurimmat markkinat Suomeen suuntautuneiden matkojen määrällä mitattuna.
  • Eniten rahaa Suomeen jättivät matkailijat USA:sta (140M€) ja Saksasta (108M€).

Lue lisää: Rudolf- ja Matkailijamittari- raportit

Tiesitkö, että

  • Gini-kerroin on mittari, joka kuvaa matkailun ympärivuotisuutta rekisteröityjen yöpymisten osalta. Sen arvo on välillä 0-1. Mitä lähempänä nollaa luku on, sitä tasaisemmin yöpymiset ovat jakautuneet eri kuukausille. Koko Suomen gini-kerroin vuonna 2023 oli 0,12, mikä on oikein hyvä. Heinäkuu on suosituin matkailukuukausi.
  • Ulkomaisen matkailijan hiilijalanjälki päivää kohden on keskimäärin 40 kg, kun keskivertosuomalaisen päiväkohtainen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 28 kg. Suurin osa matkailijan hiilijalanjäljestä syntyy meno-paluumatkasta Suomeen.
  • Tyypillisin ulkomaisen matkailijan viipymä Suomessa on 4 yötä. Pidempi viipymä pienentää päiväkohtaista hiilijalanjälkeä, tuo vientituloja ja työllisyyttä matkakohteeseen.
  • Kestävän matkailun STF-ohjelmassa mukana olevista, kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes kaikki toteuttavat aktiivisesti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, kuten ilmoittaa asiakkaille palveluiden hiilijalanjäljet ja kompensoi hiilijalanjälkeä luotettavasti.

Lue lisää: Matkailijamittari- ja Kestävän matkailun tila 2022 -raportit.