Siirry sisältöön

Matkailun Pulssi

Suomi tähtää maailman johtavaksi kestävän matkailun kohteeksi. Se edellyttää matkailuviennin eli Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja siitä saatavien tulojen kasvattamista, huomioiden matkailulliset kilpailuetumme sekä pitkän tähtäimen ympäristö- ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Matkailun Pulssi -sivu kokoaa ajankohtaista tietoa Suomen matkailun kehityksestä. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia tammi-toukokuussa edellisvuoteen verrattuna

Matkailun Pulssissa seurataan vuoden 2024 alusta kuukausittain matkailun kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Rekisteröidyt yöpymiset kokonaisuutena olivat tammi-toukokuussa edellisvuoden tasolla (-0,1 %). Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9 prosenttia. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi tammi-toukokuussa Lapin (+16 %), Helsingin (+6 %) ja rannikko-saariston (+7 %) suuralueilla. Järvi-Suomessa yöpymiset vähenivät 12 % edellisvuodesta. Eniten ulkomaisia yöpymisiä tammi-toukokuussa tuli Saksasta, Ranskasta ja Britanniasta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on ainoa maa, jossa tammi-toukokuun ulkomaiset yöpymiset eivät ole saavuttaneet pandemiaa edeltänyttä tasoa. 

Matkailun pulssi, Rudolf 100724.png
Kuva: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti

Matkailusta 1,5 miljardin euron vientitulot tammi-toukokuussa 2024

Matkailu toi Suomen talouteen 1,5 miljardin euron vientitulot tammi-toukokuussa. Kestävän matkailun kehitys edellyttää paitsi talouden kasvua, myös ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista. Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, matkailijoiden pidemmät viipymät Suomessa sekä matkailun jakautuminen ympärivuotisesti eri sesongeille edistävät kestävää matkailua. Visit Finland tukee matkailuyrityksiä ja -alueita kestävän kasvun polulla tarjoamalla niille kattavan kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman. Vuoden 2024 heinäkuussa STF-ohjelmassa on mukana yli 1300 suomalaista yritystä ja 70 Suomen matkailualuetta, joista STF-merkin on saavuttanut lähes 440 yritystä ja 5 matkailualuetta.

Matkailun pulssi, MM 100724.png

Kuva: Matkailijamittari Power BI -raportti

Suomi kiinnostaa matkakohteena maailmalla

Kiinnostus Suomen matkailua kohtaan on jatkunut maailman kriiseistä huolimatta. Suomen matkailua koskevien ulkomaisten verkkohakujen määrä on vuositasolla kasvanut koko ajan, ja määrä kasvoi edelleen tammi-maaliskuussa 2024 (+19 %). Suomea koskevia verkkohakuja tehdään kuitenkin muita Pohjoismaita vähemmän.

Digitalisaatiosta kilpailukykyä Suomelle

Digitalisaatio on yksi Suomen matkailuyritysten kilpailueduista Pohjoismaissa. Visit Finlandin digitaalisen kehityksen palvelut ja toimenpiteet auttavat matkailutoimijoita pysymään mukana digikehityksen vauhdissa. Heinäkuuhun 2024 mennessä Visit Finlandin matkailun tuotetietokanta DataHubissa on julkaistu lähes 9 000 matkailutuotetta yli 2 500 suomalaiselta matkailuyritykseltä. Jo liki viidennes (18 %) DataHubissa olevista matkailutuotteista on kestävän matkailun STF-merkin saaneiden yritysten tuotteita. DataHubin yritys- ja tuotetietoja käyttää 44 eri julkaisukanavaa, joilla markkinoidaan suomalaisia matkailutuotteita koti- ja ulkomaisille matkailijoille.

Kesän lentovarauksissa kasvua 

Kesän (kesä-elokuun) 2024 ulkomaiset lentovaraukset ovat kasvaneet 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (-18 % vs. 2019). Suurimmista lähtömarkkinoista eniten kasvua edellisvuoteen on odotettavissa Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta sekä Japanista. Pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna Yhdysvallat, Alankomaat ja Espanja osoittavat positiivista kehitystä kesäksi.

2024_07 Matkailun Pulssi FK 10.7.2024.PNG

Suomeen suuntautuvan matkailun (rahankäyttö, yöpymiset) ennustetaan elpyvän pandemiaa edeltävälle tasolle tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025.

Tulevat päivitykset

12.8., 11.9., 11.10., 12.11., 12.12.

Kuukausiraportti

Visit Finland kokoaa kuukausittain raportin tärkeimpien matkailun mittarien kehityksestä. 

Toukokuu 2024

Vuosiraportti

2023

Tiesitkö, että

  • Gini-kerroin on mittari, joka kuvaa matkailun ympärivuotisuutta rekisteröityjen yöpymisten osalta. Sen arvo on välillä 0-1. Mitä lähempänä nollaa luku on, sitä tasaisemmin yöpymiset ovat jakautuneet eri kuukausille. Koko Suomen gini-kerroin vuonna 2023 oli 0,12, mikä on oikein hyvä tulos ja kehittynyt positiiviseen suuntaan. Heinäkuu on erityisesti kotimaanmatkailun ansiosta suosituin yksittäinen matkailukuukausi.
  • Ulkomaisen matkailijan hiilijalanjälki päivää kohden on keskimäärin 45 kg, kun keskivertosuomalaisen päiväkohtainen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 28 kg. Suurin osa matkailijan hiilijalanjäljestä syntyy meno-paluumatkasta Suomeen.
  • Tyypillisin ulkomaisen matkailijan viipymä Suomessa on 4 yötä. Pidempi viipymä pienentää päiväkohtaista hiilijalanjälkeä, tuo vientituloja ja työllisyyttä matkakohteeseen.
  • Kestävän matkailun STF-ohjelmassa mukana olevista, kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes kaikki toteuttavat aktiivisesti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, kuten ilmoittaa asiakkaille palveluiden hiilijalanjäljet ja kompensoi hiilijalanjälkeä luotettavasti.

Lue lisää: Matkailijamittari ja Kestävän matkailun tila 2023 -raportit.

Visit Finlandin ajankohtaiset

Lue Visit Finlandin ajankohtaiset uutiset, tiedotteen, tapahtumat, blogit ja caset.